top of page

Program poleceń AttaPoll

 

Jeśli ten dokument jest przedstawiony w jakimkolwiek języku innym niż angielski, to tłumaczenie jest dostarczane wyłącznie grzecznościowo. We wszystkich przypadkach wersja angielska ma decydujące znaczenie dla interpretacji tekstu.

Twoje konto zostanie zasilone zachętą lub zachętami wyświetlanymi w naszej aplikacji na ekranie Zaproś znajomych dla każdego ważnego użytkownika, który zainstaluje aplikację AttaPoll na Androida lub iOS za pomocą Twojego unikalnego linku polecającego.

Jeśli polecony użytkownik nie zainstalował aplikacji, korzystając z Twojego unikalnego linku polecającego, może alternatywnie wprowadzić Twój kod polecający na stronie Ustawienia swojej aplikacji w ciągu 7 dni od zostania użytkownikiem. Użytkownicy, którzy zainstalowali aplikację z innego źródła, takiego jak reklama lub kampania marketingowa, mogą nie zostać uznani za prawidłowe skierowanie.

Przedstawione zachęty dotyczą tylko poleconych użytkowników, którzy są w tym samym kraju, w którym się zarejestrowałeś.

Kraj, z którego dołącza użytkownik, określamy według własnego uznania. Jeśli polecany użytkownik znajduje się w innym kraju niż ten, z którego się zarejestrowałeś, możesz otrzymać obniżoną zachętę lub nie otrzymać żadnej zachęty. Jeśli polecany użytkownik znajduje się w innym kraju niż ten, z którego się zarejestrowałeś, może również otrzymać zniżkę lub nie otrzymać żadnej zachęty.

W przypadku zachęt, w przypadku których masz prawo do udziału procentowego w zarobkach osoby poleconej, pod uwagę brane będą tylko zarobki z wypełnionych ankiet o statusie transakcji „Ankieta zakończona”. Nie otrzymasz procentu innych zarobków osoby poleconej, na przykład z jej poleceń, wartości firmy lub premii. Kwoty motywacyjne mniejsze niż 0,10 GBP lub równowartość w innej walucie mogą zostać naliczone i dodane do Twojego konta, jeśli przekroczą tę kwotę.

Zachęty są wypłacane tylko użytkownikom, których konta mają dobrą opinię i nie są zawieszone ani zablokowane.

Użytkownicy muszą mieć ukończone 18 lat i mieszkać w obsługiwanym kraju. Możemy, według własnego uznania, uznać użytkowników poniżej tego wieku za ważnych dla celów tego programu poleceń.

Płacimy tylko za prawdziwych użytkowników, którzy przejdą nasze kontrole jakości i ukończą proces rejestracji. Nasza decyzja o ważności skierowania jest ostateczna.

Promując aplikację, udostępniając swój kod polecający lub link, jesteś zobowiązany do podania dokładnych informacji o aplikacji i programie poleceń. Nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność twoich oświadczeń. Promowanie kodu polecającego lub linku za pomocą wprowadzających w błąd informacji lub fałszywych reklam dotyczących aplikacji lub programu poleceń spowoduje usunięcie wszelkich zachęt, które zostały Ci przyznane. Ponadto możesz nie kwalifikować się już do udziału w programie poleceń, a Twoje konto może zostać zamknięte.

Musisz korzystać z najnowszej wersji aplikacji AttaPoll pobranej ze sklepu Google Play lub Apple App Store, aby zobaczyć, jakie zachęty mają do Ciebie zastosowanie. Korzystanie ze starszej wersji Aplikacji lub aplikacji pobranej z innego źródła może skutkować przedstawieniem użytkownikowi nieaktualnych lub niedokładnych informacji, takie zachęty mogą już nie być ważne i nie można ich opłacić.

Zapraszanie znajomych za pomocą aplikacji używa innych aplikacji urządzenia do wysyłania zaproszenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Ciebie opłaty.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub wycofania tego programu poleceń w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i według własnego uznania.

bottom of page